فیلم آموزشی در نسخه حرفه ای نرم افزار

اگر از مشتریان قدیمی نرم افزار باشید شاید نسخه قدیمی فیلم آموزشی نرم افزار را به خاطر داشته باشید و اینکه به دلیل قدیمی شدن آن مدتی نرم افزار طوبی بدون فیلم آموزشی ارایه می شد.

بعد از مدتها انتظار پروژه فیلم آموزشی نرم افزار شروع شد و پنج فصل اصلی آماده سازی، کاهش رنگ توسط قلم طیف ساز، خروجی پالت و گزارشها، خروجی کدبندی و شطرنجی به طور مختصر و مفید به آن اضافه شد. لازم به ذکر است بنا به دلایل امنیتی نرم افزار نسخه تک کاربره از روند تولید شرکت خارج شد و مشتریان عزیز در صورت تمایل می توانند نسخه نقشه ساز و حرفه ای را تهیه کنند و از امکانات جدید آن بهره مند شوند .

همچنین این امکان یه مشتریان قدیمی که هر زمان نرم افزار تک کاربره را خریداری کرده اند داده شده است که با پرداخت تفاوت قیمت، نسخه حرفه ای را تهیه کنند.