نوشته‌ها

زنجیره بافی

زنجیره بافی

/
زنجیره بافی یا پل بافی : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور ثابت نگه داشتن چله ها و استحكام ابتدا و انتهای فرش و به نظم كشیدن چله ها بكار برده می شو…
دفه

دفه

/
بافنده پس از گذراندن هر پود افقی از لابه لای تارهای عمودی با کمک آن ضرباتی بر قسمت بافته شده می آورد تا درگیری تار و پود و عمل بافت صورت گیرد .اسامی دیگر این …
گلیم ایلام

تاریخچه و معرفی گلیم

/
انسان از زمان های کهن از پوست حیواناتی که شکار می کرده به منظور پوشش و محافظ بدن در مقابل تغییرات جوی و نیز به عنوان زیر انداز استفاده می کرده و به تدریج با رو…
گلیم ایلام

آشنایی با شغل صنایع دستی

/
  ۱-عنوان شغل: صنایع دستی ۲-تعریف شغل: به مجموعه صنایعی که با دست وابزار اولیه انجام میشود ودر ان ماشین هیچ دخا…