نوشته‌ها

گلیم ایلام

زنجیره بافی

/
زنجیره بافی یا پل بافی : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور …
گلیم ایلام
, ,

تاریخچه و معرفی گلیم

/
انسان از زمان های کهن از پوست حیواناتی که شکار می کرده به منظور پوشش …
گلیم ایلام

آشنایی با شغل صنایع دستی

/
  1-عنوان شغل: صنایع دستی 2-تعریف شغل: به مجموعه صنایعی…