نوشته‌ها

شیرازه بافی

/
  شیرازه ( كناره پيچ یا گوشه پیچ ) : برای پوشاند…