نوشته‌ها

نمایشگاه فرش تبریز

نمایشگاه پژوهش و فن آوری

/
امسال نیز شرکت در نمایشگاه پژوهش و فن آوری استان خراسان در برن…
نمایشگاه پؤوهش

نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان

/
هر ساله در هفته پژوهش ،مراكز تحقيق و توسعه ، مراكز پژوهشي صنعت…
نمایشگاه فرش تبریز
,

نهمین نمایشگاه فرش تبریز

/
گزارش کار و نتیجه : دستگاه استاد فرش و نرم افزار طراحی فرش با موفقیت به مردم تبریز معرفی شد و مورد استقبال غرفه داران و بازدید کنندگان فرش . . .
نمایشگاه فرش تبریز

عملکرد شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف درمشهد

/
شركت استاد فرش امروز با به نمايش گذاشتن دستگاه نقشه خوان ص…