نوشته‌ها

انجمن فرش و صنایع دستی

انجمن فرش و صنایع دستی

/
تصمیم داریم یک انجمن نسبتا کامل  و مفید در زمینه فرش ، ابزار و محصولات فرش راه بندازیم در این زمینه به کمک و نظر سازنده شما دوستان نیازمندیم .  انجمنی کامل…
انجمن فرش و صنایع دستی

آشنایی با شغل صنایع دستی

/
  ۱-عنوان شغل: صنایع دستی ۲-تعریف شغل: به مجموعه صنایعی که با دست وابزار اولیه انجام میشود ودر ان ماشین هیچ دخا…