نوشته‌ها

آوای مهر

فرش شادکام

/
مدیریت آقای جلیل شادکام تلفن ثابت ۰۵۱۳۲۲۲۲۲۳۶ تلفن همراه ۰۹۱۵۳۱۳۳۶۱۳ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس خیابان خسروی نو …

فرش شیردلان

/
مدیریت آقای غلامرضا شیردلان تلفن ثابت ۰۵۱۳۲۲۲۱۰۵۲ تلفن همراه ۰۹۱۵۵۱۵۷۳۱۹ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس خیابان خسروی نو - با…

فرش جعفرزاده

/
مدیریت علیرضا محبین تلفن ثابت ۰۵۱۳۲۲۲۴۱۸۳ تلفن همراه ۰۹۱۵۱۲۴۸۳۷۹ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس خیابان خسروی نو - بازار بزرگ فرش فعالیت اصلی فروش فرش  …

فرش ایرانی

/
مدیریت هادی ایرانی تلفن ثابت ۰۵۱۳۲۲۲۲۷۵۸ تلفن همراه ۰۹۱۵۷۷۷۷۰۵۷ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس خیابان خسروی نو - بازار بزرگ فرش - سمت راست فرش ایرانی کانال تلگرا…
تابلو فرش شریفیان

تابلو فرش شریفیان

/
مدیریت آقای جواد شریفیان تلفن ثابت ۰۵۱۳۲۲۵۶۰۲۴ تلفن همراه ۰۹۱۵۳۱۱۸۷۷۱ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس خیابان خسروی، جنب…
نخ گوله آویزون فرش طاقدیس

آموزشگاه قالیبافی طاقدیس

/
مدیریت خانم مریم توکلیان تلفن ثابت ۳۸۶۷۷۹۴۳ تلفن همراه ۰۹۱۵۱۱۷۱۹۹۵ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس بلوار آب و برق - …
کارت نخ رنگرزی

رنگرزی نعمتی

/
مدیریت حسن نعمتی تلفن ثابت ۰۵۱۵۶۷۷۴۷۶۸ تلفن همراه ۰۹۱۵۹۰۱۵۸۲۰ استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه آدرس شهرستان محولات فعالیت اصلی ر…

زرابی بافان پارس

/
مدیریت ابراهیم مسکرانیان تلفن ۰۵۱۳۷۲۳۷۹۴۷ همراه  ۰۹۱۵۲۰۳۰۰۲۶ شهر مشهد آدرس  خراسان رضوی - مشهد - بلوار قرنی نبش چهارراه مجد مجتمع فروردین واحد …

فروشگاه فرش طوبی

/
مدیریت آقای نظیفی تلفن ثابت ۰۵۱۳۵۰۹۸۱۱۷ تلفن همراه ۰۹۳۶۵۹۸۳۰۹۷ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس پارک علم و فن آوری خراسان - ساختمان مرکزی - واحد ۴۰۸ سایت ht…

رنگرزی فضلی نژاد

/
مدیریت  آقای فضلی نژاد همراه ۰۹۱۵۹۲۴۰۲۳۲ - ۰۹۳۳۴۰۳۶۱۹۸ استان  خراسان رضوی شهر  مشهد آدرس  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻃﺒﺮسی _ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻮﻏﺎﻥ ۴ _ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮﻭﻗﺪی ۱۵ _ ﭘﻼﻙ ۱۶ فعالیت اصل…
آوای مهر

آوای مهر

/
مدیریت آقای علی افروزی تلفن ۰۵۱۳۵۲۱۸۹۱۰ همراه ۰۹۱۵۳۰۲۸۴۷۱ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس قاسم آباد فلاحی ۲۲ پلاک ۳۱ سایت  http://www.avayemehr-ca…
آوای مهر

تعاونی ضریح آفتاب

/
مدیریت آقای نصیری تلفن ۰۵۱۳۷۲۴۰۲۱۵ همراه ۰۹۱۵۶۷۰۱۹۳۸ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس قرنی ۱۵ پلاک ۴\۳ جنب اتحادیه فرش دستباف فعالیت اصلی …
آوای مهر

تابلو فرش توماج

/
مدیریت آقای مهدی بیدرنگ تلفن   ۰۵۱۳۲۲۸۰۳۵۲ فکس  ۰۵۱۳۲۲۳۵۱۲۹ همراه  ۰۹۱۵۳۲۰۹۵۸ - ۰۹۱۵۲۴۴۸۸۷۴ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس خیابان خسروی نو - جنب بازار فرش- سا…