نوشته‌ها

ملیله بافی

/
  نقش ملیله بافی یکنواخت کردن تقسیم بندی چله ها و دا…

لغت نامه فرش

/
پشم :پشم عبارتست از نوعي ليف پروتئيني كه روي پوست گوسفند مي رويد و …