نوشته‌ها

دستگاه نقشه خوان بصورت امانتی

/
در این طرح دستگاه نقشه خوان صوتی  به صورت امانتی در اختیار ب…
سجاد شیبانی

سجاد شیبانی

/
سمت: مدیریت طراحی فرش و پشتیبانی نرم افزار مدرک: فوق دی…

بافت فرش دستی با دستگاه

/
نه اشتباه نکنید این فرش ماشینی نیست . گره متقارن ترکی با کیفیت خ…