نوشته‌ها

انجمن فرش و صنایع دستی

انجمن فرش و صنایع دستی

/
تصمیم داریم یک انجمن نسبتا کامل  و مفید در زمینه فرش ، ابزار و محصولات فرش راه بندازیم در این زمینه به کمک و نظر سازنده شما دوستان نیازمندیم .  انجمنی کامل…
انجمن فرش و صنایع دستی

انجمن یا سیستم دیدگاه در سایت

/
پس از اینکه انجمن استاد فرش شروع به کار کرد و از مشتریان و کارشناسان نظرات مفید را در مورد ارتقای این سیستم جویا شدیم به این نتیجه رسیدیم که سیستم دیدگا…