نهمین نمایشگاه فرش تبریز

 

نمایشگاه فرش تبریز

دیدار بعدی استاد فرش با شما مهربانان درنهمین نمایشگاه فرش تبریز

———————————————————————————————————–

گزارش کار و نتیجه :

دستگاه استاد فرش و نرم افزار طراحی فرش با موفقیت به مردم تبریز معرفی شد و مورد استقبال غرفه داران و بازدید کنندگان فرش قرار گرفت . طی فرم نظر سنجی از تولیدکنندگان و دست اندر کاران توانستیم راهکارهای خوبی برای ارایه و ارتقای محصولات پیدا کنیم .

همراه با آقای صابر محمودی به بازار فرش تبریز و شهر سردرود بنیان گزار نقشه های جدید تابلو فرش زدیم و دوستان خوبی پیدا کردیم .

همچنین با آقای علی سلیمانی رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی و همکاران ایشان آشنا شدیم که باعث افتخار ما بود .

بدینوسیله کمال تشکر را از آقای صابر محمودی و خانم سلیمانی داریم .