فایل نقشه سنتی

فایل نقشه سنتی

ابعاد به سانت: ۱۱۸* ۱۷۷ در رجشمار ۴۶

ابعاد به گره: ۷۷۳* ۱۱۶۳

تعداد رنگ: ۱۵

تعداد مقاط: ۷۵

برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه استاد فرش مراجعه کنید

برای دانلود و خرید بقیه فایلها به قسمت فروش فایل در فروشگاه مراجعه کنید