مشکل سایت

سایت فروشگاه به دلیل عوض شدن سرور تا مدتی دچار مشکل است که امیدواریم به زودی برطرف شود. امیدواریم پس از آن با امکانات و کیفیت بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم .

تا زمان برطرف شدن مشکل می توانید سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت نمایید .