فایل ستاره صبح فیروزه ای

ستاره صبح

ابعاد به سانت: ۸۴* ۱۲۵ در رجشمار ۴۶

ابعاد به گره: ۵۵۰* ۸۲۱

تعداد رنگ: ۶۰

تعداد مقاط: ۳۸

برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه استاد فرش مراجعه کنید

برای دانلود و خرید بقیه فایلها به قسمت فروش فایل در فروشگاه مراجعه کنید