سیخ پودکش

پودکش

وسیله ای  فلزی است که پهنای آن معمولا تا ۲ سانتی متر می باشد برای کشیدن  پودها  از بین تارهای زیر و رو استفاده می شود همچنین نوک آن دارای  قلاب می باشد که از قلاب  آن برای گرفتن پود ها استفاده می شود.جنس آن از آلیاژهای نرم و انعطاف پذیر انتخاب می شودتا به راحتی از لابه لای تارهای فرش عبور کند. طول آن حدود ۵۰ الی ۷۰ سانتیمتر است.

همچنین برخی از آنها دارای سوراخی در انتها می باشند که می توان پود را از داخل آن نیز عبور داده و ازلا به لای تارهای فرش بکشند. البته سیخ پودکشی در همة مناطق مورد استفاده قرار نمی گیرد و برخی ازبافندگان با دست نخ پود را از میان تارهای فرش عبور می دهند