دومین جشنواره فرش استان در نیشابور

در این مراسم که درتاریخ ۳ خرداد در فرهنگسرای سیمرغ شهرستان نیشابوربرگزار گردید شرکت استاد فرش امروز به دلیل طراحی ابزار کمک بافت مورد تقدیر قرار گرفت .