فایل نقشه مادرانه

مادرانه

ابعاد به سانت: ۵۶* ۷۶ در رجشمار ۴۶

ابعاد به گره: ۳۷۰* ۵۰۰

تعداد رنگ: ۸۹

تعداد مقاط: ۱۵

برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه استاد فرش مراجعه کنید

برای دانلود و خرید بقیه فایلها به قسمت فروش فایل در فروشگاه مراجعه کنید