عملکرد شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف درمشهد

نمایشگاه فرش مشهد

نمایشگاه فرش مشهد

شرکت استاد فرش امروز با به نمایش گذاشتن دستگاه نقشه خوان صوتی و نرم افزار طراحی فرش طوبی بازدید کنندگان را بسیار شگفت زده و خوشحال کرد و توانست نظرات متخصصین و طراحان فرش و بافندگان را به خود جلب کند .

نابینایان ، کم بینایان و توانیابان حرکتی با آزمایش دستگاه توانستند نظرات خوبی به ما ارایه دهند که امیدواریم به زودی سیستم برای آنان به طور کامل راه اندازی شود .خانم سمانه بزرگ نیا عضو هیات مدیره شرکت یاس نو که خود نیز از بافندگان کم بینا در قائم شهرمی باشد گفت:

این دستگاه کمک شایانی به بافندگان مخصوصا کم بینایان ، نابینایان و ناشنوایان می کند و استفاده از آن را برای سرعت بخشیدن و دقت بیشتر در بافت ضروری دانست

یکی از روشندلان در مشهد مقدس که عملکرد دستگاه مورد توجه وی قرار گرفته است گفت:

“تنها مشکل من در بافت فرش این است که کسی نقشه را برایم بخواند و دستگاه استاد فرش این مشکل را حل نموده است”

برای دیدن بقیه عکسها روی آنها کلیک کنید

نمایشگاه فرش مشهد نابینایانگواهی در نمایشگاه فرش مشهد نمایشگاه فرش مشهد نابینایاننمایشگاه فرش مشهد نابینایان