گلیم بافی

گلیم بافی

 

گلیم بافی: بعد از زنجیر ه بافی انجام می گیرد و برای استحکام و دوام گره های فرش بکار می رود.

گلیم بافی به دو صورت انجام میشود :

  • کرباس : در این نوع گلیم بافی که مخصوص دارهای کوجی دار می باشد فقط از یک نوع پود ضخیم که همرنگ چله می باشد استفاده می شود به اینصورت که به بالا بردن چوب هاف از روی چوب کوجی وفشاردادن تارها به وسیله دست ، نخ پود را از لای  تارها رد می کنیم و سپس با پایین آمدن چوب هاف بر روی کوجی پود ضخیم را از لای تارها رد می کنیم در این صورت تارها و پودها حالت( +) پیدا میکنند و با کوبیدن شبیه کرباس میشود.
  •  سوف : از یک پود ضخیم و یک پود نازک برای هر رج استفاده می شود که پود نازک به صورت زیگزاگ و مواج است. به این صورت که ابتدا پود ضخیم را به کمک سیخ از پایین زیگزاگ و از لای تارها عبور می دهیم و سپس پود نازک را از بالای زیگزاگ عبور می دهیم .تعداد رج های فوق از ۱۰ تا ۱۵ رج متفاوت است.