فرید نظیفی

سمت : مدیرعامل

مدرک : کارشناس گرافیک

تخصص : فروش و بازار، عکاسی حرفه ای، طراحی گرافیک

ایمیل: nazifiAt_signcarpetmaster.ir