دفه

دفه

بافنده پس از گذراندن هر پود افقی از لابه لای تارهای عمودی با کمک آن ضرباتی بر قسمت بافته شده می آورد تا درگیری تار و پود و عمل بافت صورت گیرد .اسامی دیگر این ابزار شامل شانه ،دارق ،دفتین ،کرکیت ، کلوزار، دستوک میباشد وبرای کوبیدن و قرار دادن پود در بین تارها بعد از هر رج بافت می باشد. این وسیله دارای دندانه های فلزی با فاصله منظم و دسته چوبی یا فلزی می باشد.البته دفتین های چوبی عموماً برای بافت سایر دستبافتها نظر گلیم کاربرد داشته است که البته ساخت آنهاتقریباً به فراموشی سپرده شده است.

در میان دفتین های متداول در قالیبافی امروز ایران ، گروهی که درتبریز استفاده می شوند و به دفتین تبریزی شهرت دارند از نظر حجم و وزن سبک ترین و کوچکترین دفتین های ایران هستند و دفتین های مورد استفاده در اصفهان حجیم ترین و سنگین ترین دفتین های مورداستفاده در ایران می باشند.

بهتر است در موقع دفه زدن نکاتی را رعایت کنیم:

اگر در موقع بافت فرش دفتین را کم بکوبیم فرش دچار بالازدگی میشود

اگر دفتین را زیاد بکوبیم فرش دچار پایین زدگی میشود.