گره زدن

/
  گره (يا ريشه ، ایلمک، ایلمه، خفت، گند، پیچه، کله )زدن قالي يكي از امتيازاتي است كه بافت قالي را از ساير دست بافتهاي سنتي نظير گليم و جاجيم جد…

شیرازه بافی

/
  شیرازه ( كناره پيچ یا گوشه پیچ ) : برای پوشاندن سر پودهای كنار فرش و نظم بخشیدن به كناره‌ها و مهار تارهای كناری فرش بكار می رود.بعد از باف…

ملیله بافی

/
  نقش ملیله بافی یکنواخت کردن تقسیم بندی چله ها و دادن نقش به ساده بافی فرش می باشد. در بعضی از فرش ها در حین گلیم بافی از عملی به نام …

گلیم بافی

/
  گلیم بافی: بعد از زنجیر ه بافی انجام می گیرد و برای استحكام و دوام گره های فرش بكار می رود. گلیم بافی به دو صورت انجام میشود : کربا…

زنجیره بافی

/
زنجیره بافی یا پل بافی : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور ثابت نگه داشتن چله ها و استحكام ابتدا و انتهای فرش و به نظم كشیدن چله ها بكار برده می…

چله کشی و کجوبندی

/
چله کشی مهمترین مرحله قبل از بافت گلیم و فرش می باشد که به دو روش ترکی و فارسی انجام می شود . معمولاً جنس نخ چله از پنبه و ب…

عملیات بافت گلیم

/
زنجیره: بعد از اتمام چله کشی و گذاشتن تسمه مهار چوبی یا فلزی ( برای صاف ماندن پایین کار و جلوگیری از کجی و مهار پودهای گلیم )اقدام به زد…

عملیات تکمیلی

/
بعد از اتمام بافت و زنجیره زدن برای پایین آوردن گلیم از روی دار محل برش چله ها را با ماژیک به موازات انتهای کار علامت می زنیم و چله ها را کمی شل می کنیم. از جاه…