بافت فرش و گلیم آرشیو

 •   گره (یا ریشه ، ایلمک، ایلمه، خفت، گند، پیچه، کله )زدن قالی یکی از امتیازاتی است که بافت قالی را از سایر دست بافتهای سنتی نظیر گلیم و جاجیم جدا می کند. ریشه زدن عبارتست از پیچیدن یا گره […]

  گره زدن

    گره (یا ریشه ، ایلمک، ایلمه، خفت، گند، پیچه، کله )زدن قالی یکی از امتیازاتی است که بافت قالی را از سایر دست بافتهای سنتی نظیر گلیم و جاجیم جدا می کند. ریشه زدن عبارتست از پیچیدن یا گره […]

  ادامه . .

 •   شیرازه ( کناره پیچ یا گوشه پیچ ) : برای پوشاندن سر پودهای کنار فرش و نظم بخشیدن به کناره‌ها و مهار تارهای کناری فرش بکار می رود.بعد از بافت هر رج باید شیرازه یا کناره پیچ نیز به […]

  شیرازه بافی

    شیرازه ( کناره پیچ یا گوشه پیچ ) : برای پوشاندن سر پودهای کنار فرش و نظم بخشیدن به کناره‌ها و مهار تارهای کناری فرش بکار می رود.بعد از بافت هر رج باید شیرازه یا کناره پیچ نیز به […]

  ادامه . .

 •   نقش ملیله بافی یکنواخت کردن تقسیم بندی چله ها و دادن نقش به ساده بافی فرش می باشد. در بعضی از فرش ها در حین گلیم بافی از عملی به نام ملیله بافی استفاده می شود که عبارت از […]

  ملیله بافی

    نقش ملیله بافی یکنواخت کردن تقسیم بندی چله ها و دادن نقش به ساده بافی فرش می باشد. در بعضی از فرش ها در حین گلیم بافی از عملی به نام ملیله بافی استفاده می شود که عبارت از […]

  ادامه . .

 •   گلیم بافی: بعد از زنجیر ه بافی انجام می گیرد و برای استحکام و دوام گره های فرش بکار می رود. گلیم بافی به دو صورت انجام میشود : کرباس : در این نوع گلیم بافی که مخصوص دارهای […]

  گلیم بافی

    گلیم بافی: بعد از زنجیر ه بافی انجام می گیرد و برای استحکام و دوام گره های فرش بکار می رود. گلیم بافی به دو صورت انجام میشود : کرباس : در این نوع گلیم بافی که مخصوص دارهای […]

  ادامه . .

 • زنجیره بافی یا پل بافی : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور ثابت نگه داشتن چله ها و استحکام ابتدا و انتهای فرش و به نظم کشیدن چله ها بکار برده می شود. زنجیره بافی ۲ نوع […]

  زنجیره بافی

  زنجیره بافی یا پل بافی : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور ثابت نگه داشتن چله ها و استحکام ابتدا و انتهای فرش و به نظم کشیدن چله ها بکار برده می شود. زنجیره بافی ۲ نوع […]

  ادامه . .

 • چله کشی مهمترین مرحله قبل از بافت گلیم و فرش می باشد که به دو روش ترکی و فارسی انجام می شود . معمولاً جنس نخ چله از پنبه و به رنگ سفید می باشد. در بعضی مناطق از پشم […]

  چله کشی و کجوبندی

  چله کشی مهمترین مرحله قبل از بافت گلیم و فرش می باشد که به دو روش ترکی و فارسی انجام می شود . معمولاً جنس نخ چله از پنبه و به رنگ سفید می باشد. در بعضی مناطق از پشم […]

  ادامه . .

 • زنجیره: بعد از اتمام چله کشی و گذاشتن تسمه مهار چوبی یا فلزی ( برای صاف ماندن پایین کار و جلوگیری از کجی و مهار پودهای گلیم )اقدام به زدن زنجیره می کنیم. عمل زنجیره زنی یا لبه دوزی هم […]

  عملیات بافت گلیم

  زنجیره: بعد از اتمام چله کشی و گذاشتن تسمه مهار چوبی یا فلزی ( برای صاف ماندن پایین کار و جلوگیری از کجی و مهار پودهای گلیم )اقدام به زدن زنجیره می کنیم. عمل زنجیره زنی یا لبه دوزی هم […]

  ادامه . .

 • بعد از اتمام بافت و زنجیره زدن برای پایین آوردن گلیم از روی دار محل برش چله ها را با ماژیک به موازات انتهای کار علامت می زنیم و چله ها را کمی شل می کنیم. از جاهای مختلف محل […]

  عملیات تکمیلی

  بعد از اتمام بافت و زنجیره زدن برای پایین آوردن گلیم از روی دار محل برش چله ها را با ماژیک به موازات انتهای کار علامت می زنیم و چله ها را کمی شل می کنیم. از جاهای مختلف محل […]

  ادامه . .