وداع لاله

وداع لاله 2

/
قیمت فایل :رایگان برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه استاد فرش مراجعه کنید برای دانلود و خرید بقیه فایلها ب…
تابلو فرش وان یکاد حاشیه مشکی

وان یکاد حاشیه مشکی

/
قیمت فایل :رایگان برای دیدن مشخصات کامل و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه استاد فرش مراجعه کنید برای دانلود و خرید بقیه فایلها به قسمت فروش فایل…
مادرانه

فایل نقشه مادرانه

/
ابعاد به سانت: ۵۶* ۷۶ در رجشمار ۴۶ ابعاد به گره: ۳۷۰* ۵۰۰ تعداد رنگ: ۸۹ تعداد مقاط: ۱۵ برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس ا…
ستاره صبح

فایل ستاره صبح فیروزه ای

/
ابعاد به سانت: ۸۴* ۱۲۵ در رجشمار ۴۶ ابعاد به گره: ۵۵۰* ۸۲۱ تعداد رنگ: ۶۰ تعداد مقاط: ۳۸ برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس ا…
گلیم

فایل نقشه گلیم

/
ابعاد به سانت: ۲۲* ۳۳ در رجشمار ۴۶ ابعاد به گره: ۱۴۳* ۲۱۷ تعداد رنگ: ۷ برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه اس…
فایل نقشه سنتی

فایل نقشه سنتی

/
ابعاد به سانت: ۱۱۸* ۱۷۷ در رجشمار ۴۶ ابعاد به گره: ۷۷۳* ۱۱۶۳ تعداد رنگ: ۱۵ تعداد مقاط: ۷۵ برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس ا…
فایل نقشه سنتی

فایل نقشه آسیاب بادی

/
ابعاد به سانت: ۸۷* ۶۵ در رجشمار ۴۶ ابعاد به گره: ۵۶۹* ۴۲۵ تعداد رنگ: ۸۴ تعداد مقاط: ۲۰ برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس ا…