, , ,

همکاران شرکت در زمینه فروش نخ و نقشه همراه نقشه صوتی

/
1- شرکتهای زیر جهت فروش نخ و نقشه به همراه فایل صوتی استاندارد…
, ,

نقشه خوان صوتی استاد فرش

/
پس از آنکه نرم افزار طراحی و بافت صوتی فرش طوبی مراحل تست خود را پشت…
خوارزمی
,

جشنواره خوارزمی

/
كسب مقام سوم كشوري در جشنواره جوان خوارزمي باعث خرسندي ما شد و…