دسته‌بندی نشده آرشیو

 • امتحان می کنم   نسخه طوبی رایگان نقشه ساز تک کاربره حرفه ای بدون محدودیت استفاده زمانی و تعداد نقشه تعداد نامحدود نصب بافت صوتی ماسک رنگها و تعیین مشخصات هر رنگ تولید نقشه صوتی رمز شده برای دستگاه نقشه […]

  تست

  امتحان می کنم   نسخه طوبی رایگان نقشه ساز تک کاربره حرفه ای بدون محدودیت استفاده زمانی و تعداد نقشه تعداد نامحدود نصب بافت صوتی ماسک رنگها و تعیین مشخصات هر رنگ تولید نقشه صوتی رمز شده برای دستگاه نقشه […]

  ادامه . .

 •   عیب :  ناهنجاری و عارضه ای است که بر اثر آسیبها و آفتها بر فرش و مواد اولیه آن وارد می شود و نه تنها از زیبائی و بهنجاری این دستباف می کاهد، بلکه بهره دهی کامل و عمر […]

  عیوب فرش

    عیب :  ناهنجاری و عارضه ای است که بر اثر آسیبها و آفتها بر فرش و مواد اولیه آن وارد می شود و نه تنها از زیبائی و بهنجاری این دستباف می کاهد، بلکه بهره دهی کامل و عمر […]

  ادامه . .

 • آمار سایت به روشهای مختلف

  آمار سایت

  آمار سایت به روشهای مختلف

  ادامه . .