چاپ نقشه و کارت رنگ تابلو فرش به صورت رایگان

مدتها  از ایجاد نسخه چاپی نرم افزار طوبی می گذرد .اینک با اضافه شدن امکانات مفید در برنامه طوبی از جمله قلم جادویی  ، نسخه رایگان طوبی را که امکانات چاپ نقشه و پالت رنگرزی را به صورت نامحدود فراهم می کند به علاقمندان طراحی تابلو فرش تقدیم می کنیم .دیگر با نرم افزارهای ارزان قیمت بازار که تنها برای چاپ نقشه کدبندی تهیه می کردید خداحافظی کنید ! در این نسخه امکانات دیگری نیز فعال شده است که بهتر است خودتان آن را تجربه کنید .

برای بررسی امکانات اضافه شده به نرم افزار و دانلود این نسخه به تاریخچه طوبی مراجعه کنید و ما را از نظرات سازنده و مفید خود مطلع نمایید .

 

خروجی برای تابلوفرش

خروجی برای تابلوفرش

با تشکر
فرید نظیفی
عضو تیم نرم افزاری استاد فرش