فایل نقشه آسیاب بادی

آسیاب بادی بزرگ

ابعاد به سانت: ۸۷* ۶۵ در رجشمار ۴۶

ابعاد به گره: ۵۶۹* ۴۲۵

تعداد رنگ: ۸۴

تعداد مقاط: ۲۰

برای دیدن مشخصات کامل و خرید رایگان و دانلود به آدرس این محصول در فروشگاه استاد فرش مراجعه کنید

برای دانلود و خرید بقیه فایلها به قسمت فروش فایل در فروشگاه مراجعه کنید