خانم احمدی

سمت: مدیر روابط عمومی ، مدیر سایت و فروشگاه استاد فرش

مدرک: کارشناس شیمی محض ، دارای مدرک ICDL بین المللی ، گواهینامه مربوط به فرش از سازمان فنی حرفه ای

تخصصها: اپراتوری رایانه و اینترنت، تسلط به زبان انگلیسی

ایمیل: ahmadi@carpetmaster.ir