دو گره

دو گره ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﮔﺮﻩ ﺗﻮاﻡ ﺭﻭی ﻳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ و معمولا  ﺗﻮﺳﻄ  ﻧﺨﻲ اﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﻠﻪ ﻓﺮﺵ و ﻫﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ، ﺭﻭی ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸود ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﺮﺵ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی اﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪن و ﻓﺮﻭﭘﺎشی آن شود. در اینجا دو گره با سه روش مختلف به صورت تصویری توضیح داده شده است.

روش اول : ﻳﻪ ﺩﺳﺘﻪ اﺯ ﭼﻠﻪ ﺭﻭ ﺟﺪاﻛﺮﺩﻩ و ﺑﺎ ﺩﻭ اﻧﮕﺸﺖ نگه میدارید و ﻧﺨﻲ ﻛﻪ اﺯﺟﻨﺲ ﭼﻠﻪ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺮای ﺩﻭﮔﺮﻩ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻂﺎﺑﻖ شکل ۱ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻭﺳﻂﺘﻮﻥ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

 

شکل ۱

ﺣﺎﻻ نخ را اﺯ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺩاﺩﻩ و اﺯ ﺣﻠﻘﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻭﺳﻄ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳد ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۲ ﻋﺒﻮﺭ میدهید و ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺯاﺩ ﻛﺮﺩﻥ اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄ میکشید.

شکل ۲

طبق شکل ۳ و ۴  عمل قبل را تکرار و ادامه می دهید.

شکل ۳

شکل ۴

و ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۵ ﻧﺦ ﺩﻭﮔﺮﻩ ﺭﻭ اﺯ ﻳﻪ ﻃﺮﻑ و ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺭﻭ اﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ.

شکل ۵

روش دوم : ﻧﺦ ﺩﻭﮔﺮﻩ ﺭا ﺩﻭﺭ ﺩﻭ انگشت شصت و سبابه می پیچید. (شکل ۶)

شکل ۶

ﺑﻌﺪ ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۷ با دو انگشت ﻳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮید.

شکل ۷

و مانند روش اول  ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺩاﺩﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻠﻪ اﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ ، ﻧﺦ ﺩﻭﮔﺮﻩ و ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻴﻜﺸﻴد. (شکل ۸). و این عمل رایکبار دیگر ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻠﻪ ﺗﻜﺮاﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

شکل ۸

روش سوم : نخ را ﺩﻭﺭ ﺩﻭ انگشت می پیچید. (شکل ۹)

شکل ۹

و ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺭﻭ ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۱۰ اﺯ ﺩاﺧﻞ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺩ میکنید.

شکل ۱۰

و مانند روشهای قبل ، ﺩﺳﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺩﺳﺖ و ﻧﺦ اﺟﺮای ﺩﻭﮔﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﮕر ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺸﻴد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﻭ بار ﺗﻜﺮاﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴد.

در نظر داشته باشید  بهتر است تعداد چله هایی که در هر دسته قرار میگیرد برابر باشد ( تعداد معمولا بین دو تا ۴ جفت میباشد ). مثلا برای یک فرش با رجشمار ۳۰ یا ۴۰ بهتر است تعداد چله ها را در هر دسته دو جفت دو جفت انتخاب کنید بدین صورت بر زیبایی کار افزوده میشود . اگر بخواهید در دو گره از نخ رنگی به جای چله استفاده کنید بهتر است با رنگهای به کار رفته در فرش هماهنگی داشته باشد. در دو گره بهتر است کشش نخ یکسان باشد تا  آنها به صورت منظم و یکنواخت در کنار هم قرار بگیرند.

۰ دیدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *