تست

امتحان می کنم

 

نسخه طوبی رایگان نقشه ساز تک کاربره حرفه ای
بدون محدودیت استفاده زمانی و تعداد نقشه تیک تیک تیک تیک
تعداد نامحدود نصب تیک آیکون ضربدر آیکون ضربدر تیک
بافت صوتی تیک تیک تیک تیک
ماسک رنگها و تعیین مشخصات هر رنگ تیک تیک تیک تیک
تولید نقشه صوتی رمز شده برای دستگاه نقشه خوان تیک تیک تیک تیک
تولید نقشه صوتی رمز شده برای نقشه خوان همراه تیک تیک تیک تیک
امکانات طراحی و تغییر در طرح فرش آیکون ضربدر آیکون ضربدر تیک تیک
تولید نقشه شطرنجی سنتی آیکون ضربدر تیک تیک تیک
تولید نقشه کدبندی آیکون ضربدر تیک تیک تیک
تولید پالت برای رنگرزی آیکون ضربدر تیک تیک تیک
تولید پالت برای رنگرزی آیکون ضربدر تیک تیک تیک
تولید پالت برای رنگرزی آیکون ضربدر تیک تیک تیک
خروجی برای دستگاههای بافت مکانیزه آیکون ضربدر آیکون ضربدر آیکون ضربدر تیک
تبدیل نقشه کدبندی به طرح آیکون ضربدر آیکون ضربدر آیکون ضربدر تیک
آپدیت یک ساله آیکون ضربدر آیکون ضربدر آیکون ضربدر تیک
تعداد نقشه نمونه طراحی شده ۱ ۱۰ ۱۰ ۵۰
قیمت رایگان ۷۵،۰۰۰ تومان ۲۲۰،۰۰۰ تومان ۵۸۵،۰۰۰ تومان
دانلود و خرید دانلود کنید خرید از فروشگاه آیکون فروشگاه آیکون فروشگاه